สอบถามเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย

thitikarn Klanruengsang
Replies
0
Voices
1

สวัสดีค่ะ หนูเป็นนักศึกษา ตอนนี้ทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาบุคลิกภาพตามแนวจริต6 กำลังหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย หูนต้องทำอย่างไรบ้างคะ