ขอสอบถามช่องทางการบริจาคทุนภัตตาหาร และเลขที่บัญชีหน่อยค่ะ

สมชาย ไวยากร
Replies
1
Voices
2

ขอสอบถามช่องทางการบริจาคทุนภัตตาหาร และเลขที่บัญชีหน่อยค่ะ

One Comment

  1. การทำบุญภัตตาหารกับมหาวิทยาลัย สามารถโอนเข้าเลขที่บัญชี ๑. ธนาคารทหารไทย ทุนภัตตารพระนิสิต มจร “๔๗๑-๒-๔๕๙๗๖-๒” สาขาอุทัย หรือสามารถบริจาคกลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ถนนพหโยธิน กิโลเมตรที่ ๕๕ ติดวงแหวนรอบนอก ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ – ๕ ต่อ ๘๑๓๖