รูปจากงานโสต

ศิระ ศรีสมัย
Replies
0
Voices
1

ผมอยากได้รูปจากงานโสตของที่นี่ตอนเข้าค่ายธรรมมะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ครับ ต้องการเอาไปใส่พอร์ตฟอริโอ้ครับ ขอบคุณครับ